หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ขั้นตอนการขอรับบริการ
ค้นหา
 
 

ขั้นตอนการขอรับบริการวัสดุปรับปรุงดิน
1. ผู้ขอรับบริการกรอกแบบฟอร์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่)
 Red animated arrow down
2. ยื่นคำขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ควบคุมวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน หัวหน้าหน่วย หรือเจ้าหน้าที่ของสถานีฯ ที่รับเรื่อง
 Red animated arrow down
3. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวนที่อนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตามที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด
 Red animated arrow down
4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกจ่ายตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติ พร้อมแนะนำวิธีการใช้