หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ประวัติ สพด. มุกดาหาร
 
 


Simple Picture Slideshow:
Could not find folder /home/mdhldsgoth/domains/mdhlds.go.th/public_html/images/Slider/61

ประวัติและที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

           สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่บ้านสามขา เลขที่ 270 หมู่ที่ 15 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาทีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2537 กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารและได้มีคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 4978/2537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2537 แต่งตั้งให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ไปปฏิบัติงานที่ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยเช่าที่ทำการอาคารเลขที่ 148 หมู่ที่ 17 ตำบลมุกดาหารอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ต่อมา ปี พ.ศ. 2538 กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักข้าราชการและลุกจ้างประจำ ฯลฯ ของสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร บริเวณที่สาธารณประโยชน์ของบ้านสามขา หมู่ที่ 2 (หมู่ที่ 15 ในปัจจุบัน) ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (ถนนสายมุกดาหาร - ธาตุพนม กม. ที่ 18) โดยสภาตำบลคำป่าหลายได้มอบพื้นที่ดังกล่าวในจำนวน 116 ไร่ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้ย้ายจากที่ทำการเดิมเข้ามาปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2539