หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

งบทดลองรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
 
รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 ไฟล์รายงาน pdf
 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ไฟล์รายงาน pdf
 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ไฟล์รายงาน pdf
 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ไฟล์รายงาน pdf
 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ไฟล์รายงาน pdf
 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2563 ไฟล์รายงาน pdf
 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ไฟล์รายงาน pdf
 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไฟล์รายงาน pdf
 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 ไฟล์รายงาน pdf
 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ไฟล์รายงาน pdf
 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  ไฟล์รายงาน pdf
 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562  ไฟล์รายงาน pdf