หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

10864วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

10864วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินการเสวนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่สองของการจัดงาน

10864วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เข้าร่วมกิจกรรม วันดินโลก ประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร

10864วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมด้วย นายพิชัย โพธิโสภา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้นำส่งบทพระธรรมเทศนา เรื่อง ภูมิกถา

10864วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่