หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

180389วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสูง

53627วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ของกรมพัฒนาที่ดินเรื่อง สาธิตการใช้งานโปรแกรมและเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน

3006564วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 7/2561

act 11 10 61 (8)วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร จัดงานรณรงค์ปลูกปอเทือง ขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ณ แปลงสาธิตปลูกปอเทือง หมู่ที่ 5 บ้านคำพอก ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

39847นที่ 20 กันยายน 2561 ร่วมโครงการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร