หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)
ค้นหา
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์-NEWS

10864ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

10864วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)

10864วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2563

10864เสาร์ที่วันที่ 26 กันยายน 2563 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

10864สพด.มุกดาหาร ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก การเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2563