หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี ภายใต้หัวข้อ "55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกลไทยยั่งยืน" โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้โอวาทและแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหมอดินอาสา ที่มาร่วมงานให้ได้รับทราบ ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าของแต่ละจังหวัด โดยสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ได้นำตะกร้าสารจากอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ไปร่วมจำหน่ายภานในงาน

loop55 61 (1) loop55 61 (8)
loop55 61 (5) loop55 61 (27)
loop55 61 (37) loop55 61 (26)
loop55 61 (22) loop55 61 (33)