หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow star) ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้าอาคารที่ทำการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 6 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัชกาลที่ 10

050661 (2) 050661 (3)
050661 (4) 050661 (5)
050661 (6) 050661 (7)
050661 (8) 050661 (9)
050661 (10) 050661 (1)