หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายบุญส่ง ชื่นตาผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นพะยูง จำนวน 100 ต้น ณ บริเวณพื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และร่วมสร้างจิตสำนึกความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

90206 0008
0013 0015
0014 0020
0021 0017
0001 0002
0035 0026