หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ "หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย หมูที่ 9 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัด 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร โดยกิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกอบด้วย การความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและการปรับปรุงบำรุงดิน นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน และแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 พร้อมด้วยสารเร่งจุลินทรีย์ พด. ชนิดต่างๆ เพื่อให่เกษตรกรเข้าถึงการบริการและแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่าวรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

0011 0009
0024 0021
0005 0003
0002 0006