หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference เพื่อรับมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค (โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัด) ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134 – 316) ไปยังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

 0006 0004
 0010  0013