หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกพื้นที่ติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 และ เขต 12 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ของ นายสุนี สุพร อยู่ในพื้นที่บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยท่านผู้ตรวจราชการฯ ได้ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานภายในศูนย์ฯ ให้แก่เกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ และหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการในครั้งนี้ด้วย

S 1237012 S 1237013
S 1237018 S 1237020
S 1237021 S 1237024
S 1237025 S 1237028