หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2561 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงการบริการและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ สำหรับกิจกรรมของคลินิกดินประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและการปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ การบริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกร นิทรรศการด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2 พร้อมด้วยสารเร่งจุลินทรีย์ พด. ประเภทต่างๆ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 300 ราย

P7261354 P7261350
P7261375 P7261392
P7261336 P7261337
P7261340 P7261345
P7261399 P7261401
P7261406 P7261412