หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม Big cleaning โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

31 07 2561 2 (61) 31 07 2561 2 (68)
31 07 2561 2 (59) 31 07 2561 2 (36)
31 07 2561 2 (29) 31 07 2561 2 (27)
31 07 2561 2 (25) 31 07 2561 2 (21)
31 07 2561 2 (13) 31 07 2561 2 (3)