หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ เฝ้าระวัง ติดตาม ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้เกิดน้ำไหลบ่าท่วมพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหายทุกอำเภอ โดยมี นายไพศาล แสงหิรัญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

 

Act 08 08 561 (1) Act 08 08 561 (2)
Act 08 08 561 (3) Act 08 08 561 (4)