หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่เกษตรกร (รายเดิม ปี 2560) รายละ 20 ลิตร ในโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีเกษตรกร 24 ราย เพื่อส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร

 

36566 36567
36568 36569
36570 36571
36571 36572