หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายไพฑูรย์ รักประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี โดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้พสกนอกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ และทรงสร้างคุณูปการให้กับแผ่นดินอย่างล้นพ้นตลอดมา

S 1548501 S 1548492
S 1548493 S 1548496
S 1548497 S 1548499