หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมด้วยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อออกหน่วยบริการด้าน “คลินิกดิน” เคลื่อนที่ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ เพื่อบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยกิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน การตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น โดยใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน รวมถึงสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 พร้อมด้วยสารเร่งจุลินทรีย์ พด.ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการบริการและแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ามารับบริการ จำนวน 300 ราย

clinic14fab (5) clinic14fab (7)
clinic14fab (6) clinic14fab (4)
clinic14fab (3) clinic14fab (2)
clinic14fab (1) clinic14fab (8)