หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณโดยรอบสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ลดพลังงาน และคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมดำเนินกิจกรรม 5 ส. กวาดเศษใบไม้ หญ้าแห้ง โดยนำมาตรฐาน 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน กิจกรรมดังกล่าวสร้างการมีส่วนร่วม และความสามัคคีของบุคลากร พร้อมทั้งดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณอาคารสำนักงาน ถนนทางเข้า - ออก ประตูด้านหน้าทางเข้า - ออก เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ

8 7
6 5
3 1
4 2