หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ร่วมเป็นวิทยากร ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรกลาง เพื่อการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ โดยบรรยายเรื่อง การลดต้นทุนการผลิต การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ณ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่เราสร้างถ่อ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 ราย

1 2
3 4