หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร โดย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไปให้บริการอำนวยความสะดวกในพื้นที่หมู่บ้าน โดยกิจกรรมของสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและการปรับปรุงบำรุงดิน นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน และสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 พร้อมด้วยสารเร่งจุลินทรีย์ พด. ชนิดต่างๆ เพื่อให้เกษตรเข้าถึงการบริการและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

2 3
4 1