หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ดำเนินงานโครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน (โรงเรียนใหม่) ปีงบประมาณ 2562 โดยสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตรและปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่โรงเรียนบ้านนาม่วง ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนนำไปใช้ในการเรียนการสอนและปลูกฝังเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน

1 2
3 4