หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ดำเนินงานโครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสนับสนุนปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่สมาชิกกลุ่มยางพาราแปลงใหญ่ บ้านคำดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

1 2
3 4