หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร ต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ได้แก่ ถังหมัก กากน้ำตาล ผลไม้ และสารเร่งจุลินทรีย์ ซุปเปอร์ พด.2 ให้แก่กลุ่มฯ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีหมอดินอาสาเป็นประธานกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีทางการเกษตร ตลอดจนลดต้นทุนทางการเกษตร พื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อยจำนวน 27 กลุ่ม สมาชิกกลุ่มละ 10 ราย พื้นที่ส่งเสริม 2,700ไร่ ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร

1 2
3 4