หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ดำเนินงานส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิต (ปูนโดโลไมท์) จำนวน 30 ตัน ให้แก่เกษตกร เพื่อนำไปใช้ในการปรับสภาพดิน ลดความเป็นกรดของดิน และปรับโครงสร้างดิน จำนวน 60 ไร่ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 8 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

1 2
3 4