หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมด้วย นายพิชัย โพธิโสภา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้นำส่งบทพระธรรมเทศนา เรื่อง ภูมิกถา แด่พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (มหายาน) วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 312 ฉบับ และพระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (ธรรมยุต) วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 75 ฉบับ เพื่อแจกจ่ายไปให้พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา แก่พุทธศาสนิกชน ในช่วงงานเฉลิมฉลอง วันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 พระธรรมเทศนา เรื่อง ภูมิกถา แต่งโดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร ตรวจแก้โดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

10853 10854
10861 10864