หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

1วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร ต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ปีงบประมาณ 2562

1วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ดำเนินงานโครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562

1วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ดำเนินงานโครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน (โรงเรียนใหม่) ปีงบประมาณ 2562

1วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ดำเนินงานโครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน (โรงเรียนใหม่) ปีงบประมาณ 2562

2วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่