หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

2วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการ เพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมโครงการทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ กลุ่ม ธนาคารโค กระบือ

210262 (4)วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 256 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 ดำเนินงาน ส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำเภอเมืองมุกดาหาร

8วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

clinic14fab (5)วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมด้วยฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการ “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ครั้งที่ 1/2562

180389วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสูง