หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

1042123นที่ 26 สิงหาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน” ปีงบประมาณ 2561 อ.นิคมคำสร้อย

6078นที่ 23 สิงหาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน” ปีงบประมาณ 2561 อ.ดงหลวง

5942นที่ 22 สิงหาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน” ปีงบประมาณ 2561 อ.หว้านใหญ่

54078วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมงานมหกรรม เปิดโรงงานผลิตยาสมุนไพร GMP โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย และรับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ

77080วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนร่มเกล้า