หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Act 17 08 2561 2 (23)วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน” ปีงบประมาณ 2561 อำเภอคำชะอี

76719วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ร่วมโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร

Act 16 08 2561 (27)วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน” ปีงบประมาณ 2561 อำเภอหนองสุง

S 1548497วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

76078วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมด้วยอาจารย์จากโรงเรียนที่ร่วมโครงการหมอดินน้อย ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนห้วยตาเปอะ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการประชุมติดตามประเมินผล ปัญหา อุปสรรค การดำเนินโครงการหมอดินน้อย ปีงบประมาณ 2561