หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

36566วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่เกษตรกร (รายเดิม ปี 2560) ในโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2561

Act 08 08 561 (4)วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัด

3082561วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 ครั้งที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร

31 07 2561 2 (61)วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม Big cleaning

31 07 2561 1 (25)ปลูกต้นรวงผึ้ง ตามโครงการปลูกพรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร