หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ค้นหา
 
 

หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ รายละเอียด
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (น้ำหมักชีวภาพ) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ๋ (นาแปลงใหญ่) จำนวน 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10/05/62 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดแยกหน่อหญ้าแฝกพร้อมขนส่งไปยังพื้นที่ปลูก, ปลูกหญ้าแฝห พร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อมหญ้าแฝก จำนวน 700,000 กล้า ภายในพื้นที่ อ.นิคมคำสร้อย และ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  07/05/62 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระดับพื้นที่และครูเกษตรเพื่อสนับสนุนโครงการหมอดินน้อย กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2562 ณ วังรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26/02/62 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่งเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าจาก สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ มา สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร จำนวน 17 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06/02/62 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ศูนย์ต่อยอด) พื้นที่ ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05/02/62 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31/01/62 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง) จำนวน 30 ตัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29/01/62 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก พื้นที่ ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร จำนวน 20 ตัน ผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 5,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28/01/62 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บนพื้นที่ ลุ่ม-ดอน ในพื้นที่ บ้านกุดโง้ง ม.2, บ้านน้ำเที่ยง ม.5 ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร พื้นที่ 1,800 ไร่ ตามแบบเลขที่ สพข.4 มห.1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17/01/62 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์แฝกพร้อมดูแลรักษาหญ้าแฝกในแปลงขยายพันธุ์ จำนวน 10 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  04/01/62 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2562 พื้นที่ อำเภอคำชะอี อำเภอหนองสูง และอเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 281 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19/12/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายทำเนียบรายชื่อ พิมพ์สติ๊กเกอร์โลโก้กรมฯ พร้อมรื้อและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29/11/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดงานวันดินโลก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28/11/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายจัดนิทรรศการงานวันดินโลก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27/11/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22/11/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-1031 มห. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14/11/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถางป่าและตัดหญ้าภายในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร จำนวน 60 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14/11/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรทั่วไปกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร จำนวน 8,000 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6/11/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5/11/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 20 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลบ้านเป้า จำนวน 12 บ่อ ตำบลหนองสูง จำนวน 5 บ่อ และตำบลภูวง จำนวน 4 บ่อ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร รวม 21 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จำนวน 9 บ่อ และตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จำนวน 12 บ่อ จังหวัดมุกดาหาร รวม 21 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 19 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลคำบก จำนวน 10 บ่อ และตำบลหนองเอี่ยน จำนวน 11 บ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รวม 21 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 19 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 18 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 17 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลนากอก จำนวน 12 บ่อ และตำบลนาอุดม จำนวน 12 บ่อ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รวม  24 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลบ้านแก้ง จำนวน 13 บ่อ และตำบลโพธิ์ไทร จำนวน 7 บ่อ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร รวม  20 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 20 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 16 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลบางทรายน้อย จำนวน 4 บ่อ ตำบลชะโนด จำนวน 3 บ่อ ตำบลป่งขาม จำนวน 1 บ่อ ตำบลหว้านใหญ่ จำนวน 3 บ่อ และตำบลดงหมู จำนวน 6 บ่อ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร รวม 17 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 16 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 12 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 19 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลนาสีนวน จำนวน 6 บ่อ และตำบลดงมอน จำนวน 11 บ่อ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รวม 17 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 17 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,265 ลบ.ม. พื้นที่ ตำบลมุกดาหาร จำนวน 18 บ่อ ตำบลศรีบุญเรือง จำนวน 1 บ่อ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รวม 19 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562  25/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16/10/61 รายละเอียด 
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไถ เพื่อจัดงานรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9/10/61 รายละเอียด