หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
 
 

หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ งบประมาณโครงการ (บาท) สถานะโครงการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 45 บ่อ 15/11/2561 913500 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 44 บ่อ 08/11/2561 893200 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 55 บ่อ 08/11/2561 1116500 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 52 บ่อ 08/11/2561 1055600 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 46 บ่อ 08/11/2561 933800 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 55 บ่อ 08/11/2561 1116500 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 74 บ่อ 08/11/2561 1502200 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 28 บ่อ 08/11/2561 568400 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 55 บ่อ 08/11/2561 1116500 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 27 บ่อ 08/11/2561 548100 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 71 บ่อ 07/11/2561 1441300 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลกุดแข้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 58 บ่อ 07/11/2561 1177400 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 52 บ่อ 07/11/2561 1055600 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 39 บ่อ 07/11/2561 791700 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 33 บ่อ 07/11/2561 669900 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 52 บ่อ 07/11/2561 1055600 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 73 บ่อ 07/11/2561 1481900 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 28 บ่อ 07/11/2561 568400 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 26 บ่อ 07/11/2561 527800 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2562 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม.พื้นที่ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 34 บ่อ 07/11/2561 690200 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด