หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
 
 

หน่วยงาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ งบประมาณโครงการ (บาท) สถานะโครงการ รายละเอียด
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 35 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117090431) 08/11/2560 - 13/11/2560 710,500.00 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 61 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117097590) 08/11/2560 - 13/11/2560 1,238,300.00 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 30 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117099693) 08/11/2560 - 13/11/2560 609,000.00 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 37 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117101310) 08/11/2560 - 13/11/2560 751,100.00 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 47 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117103769) 08/11/2560 - 13/11/2560 954,100.00 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 75 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117094839) 08/11/2560 - 13/11/2560 1,522,500.00 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 44 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117094839) 08/11/2560 - 13/11/2560 893,200.00 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 28 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117081036) 07/11/2560 - 10/11/2560 568,400.00 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 87 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117084616) 07/11/2560 - 10/11/2560 1,766,100.00 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 25 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117055570) 06/11/2560 - 09/11/2560 507,500.00 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 72 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117071777) 06/11/2560 - 09/11/2560 1,461,600.00 ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด