หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

การบริการประชาชน
 
 

การบริการประชาชน สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
1. บริการสารเร่ง พด.  ขั้นตอนการขอรับบริการ
2. บริการวัสดุปรับปรุงดิน *ขณะนี้ปูนโดโลไมท์แจกจ่ายหมดแล้ว  ขั้นตอนการขอรับบริการ
3. บริการกล้าหญ้าแฝก  ขั้นตอนการขอรับบริการ
4. บริการเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด *ขณะนี้เมล็ดพันธุ์ปอเทืองได้แจกจ่ายหมดแล้ว  ขั้นตอนการขอรับบริการ
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (วิทยากร ข้อมูล เอกสารความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และเยี่ยมชมแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ ด้านการพัฒนาที่ดิน)  ขั้นตอนการขอรับบริการ
6. บริการวิเคราะห์ดิน  ขั้นตอนการขอรับบริการ
7. การแจ้งความต้องการแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน  ขั้นตอนการขอรับบริการ