หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

การบริการประชาชน
ค้นหา

ขั้นตอนการขอรับบริการ สารเร่งซูเปอร์ พด.
1. การติดต่อขอรับบริการให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงทุกครั้ง และกรอกแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่)
 Red animated arrow down
2. ยื่นคำขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ควบคุมสารเร่งฯ หัวหน้าหน่วย หรือเจ้าหน้าที่ของสถานีฯ ที่รับเรื่อง
 Red animated arrow down
3. เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวนที่อนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตามที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนด
 Red animated arrow down
4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกจ่ายตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติ พร้อมสาธิตและแนะนำวิธีการใช้