หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้างหน่วยงาน
ค้นหา
 
 

 โครงสร้างหน่วยงาน

directer2

นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร

 

 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

นายเรียบ บริสุทธิ์ชื่นใจ pichai punjaporn
นายเรียบ บริสุทธิ์ซึ้งใจ
เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1
นายพิชัย โพธิโสภา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2
นางสาวปัญจพร ตั้งศิริ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3
     
weerayut ampon meechai
นายวีรยุทธ วังวงค์
นักวิชาการเกษตร
นายณัฐวรา แสงอรุณ
นักวิชาการเกษตร
นายมีชัย ทองคำ
นักวิชาการเกษตร 
     
NoHuman sakda  
-
-
นายศักดา จันทร์ขอนแก่น
พนักงานขับรถยนต์ 
 

 

 ฝ่ายบริหารทัวไป

jitima
นางสาวจิติมา พงษ์บริบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
wanna niwat Kesarin
 นางวรรณา คะสุดใจ
พนักงานธุรการ
นายนิวัฒน์ จันทะจวง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางเกศริน ชื่นตา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
     
mongkol kanjana jiranut
นายมงคล มหามาตร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
นางกาญจนา สาวันดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวจิรนุช ชูวิชา
นักวิชาการเงินและบัญชี 
     
  saifon 1  
 
 นางสายฝน คำลือไชย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล