หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (NEWS)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปความรู้ของข้าราชการ

ขั้นตอนการขอรับบริการ
ค้นหา

ขั้นตอนการบริการวิเคราะห์ดิน
1. ควรเก็บดินหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือการเตรียมเพื่อการเพาะปลูกครั้งต่อไป สำหรับการเก็บตัวอย่างดินเพื่อให้หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่มาบริการนั้นต้องเก็บก่อนวันนัดหมายประมาณ 1 - 2 วัน เพื่อให้ดินแห้งจึงจะวิเคราะห์ได้
 Red animated arrow down
2. สุ่มเก็บตัวอย่างดินให้ครอบคลุมทั่วแต่ละแปลง แปลงละ 15 - 20 จุด ก่อนเก็บควรถากหญ้า กวาดเศษพืช หรือเศษวัสดุหน้าดินออกก่อน แล้วขุดหลุมเป็นรูปตัว V ให้ลึกเป็นแนวดิ่ง 15 ซม. แล้วเซาะเอาดินด้านหนึ่งให้หนาประมาณ 2 - 3 ซม. จากปากหลุมถึงก้นหลุม ดินที่ได้นี้นับเป็น 1 จุด นำดินทุกจุดมารวมกันในถาชนะแล้วคลุกเคล้าดินให้เข้ากันจนทั่ว
 Red animated arrow down
3. นำดินตัวอย่างไปผึ่งไว้ในที่ร่มบนแผ่นผ้าพลาสติก หรือผ้ายาง แบ่งตัวอย่างดินประมาณครึ่งกิโลกรัมใส่ถึงพลาสติกที่สะอาดปิดปากถุงให้แน่น
 Red animated arrow down
4. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างดินตามแบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดดินให้มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแนะนำการปรับปรุงบำรุงดินได้ถูกต้อง (แบบฟอร์มการบริการวิเคราะห์ดิน)
 Red animated arrow down

5. การจัดส่งตัวอย่างดินมีหลายช่องทางได้แก่

- ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ ถึง สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

- ส่งด้วยตนเองที่กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต หรือสถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้าน

- ฝากหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมอดินอาสาประจำตำบล หมอดินอาสาประจำอำเภอ หรือหมอดินอาสาประจำจังหวัด

- ฝากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 

 Red animated arrow down
6. แปลผลวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SMARI พร้อมให้คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกร
 Red animated arrow down
7. ส่งผลการวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกร หรือเกษตรกรสามารถดูผลการวิเคราะห์ดินได้จาก เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th หัวข้อบริการประชาชน