หน้าแรก

เกี่ยวกับ สพด. มุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ทำเนียบผู้บริหาร

โครงการพระราชดำริ

ผังเว็บไซต์

ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน

พื้นที่รับผิดชอบ

ติดต่อหน่วยงาน

จดหมายข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

3วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

1วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด

1วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด โดยสนับสนุนปูนโดโลไมท์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

1วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ดำเนินงานส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิต (ปูนโดโลไมท์) จำนวน 30 ตัน

4วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก