น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 เตรียมจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม

จัดเต็มความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ งานวันดินโลก ปี 2566

งานวันดินโลก ปี 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา

กรมพัฒนาที่ดิน - หญ้าแฝก หญ้าของพระราชา-6 สายพันธุ์หญ้าแฝกบริสุทธิ์

🌍🌍🌍🌍5 ธันวาคม วันดินโลก 🌍🌍🌍🌍

เชิญชวนร่วมงานวันดินโลก ปี 2566

ประมวลภาพบรรยากาศงานวันดินโลก ปี2565 พร้อมขอเชิญชวนร่วมงานวันดินโลก ปี2566

กรมพัฒนาที่ดิน-“ทุเรียน” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ รายการ สมุดโคจร ช่วง “พืชนี้ดี พี่คอนเฟิร์ม”

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน หญ้าแฝกพารวย I นนน ชวนทุกคนมารวยผลผลิต รวยทรัพย์ รวยภูมิปัญญาจากหญ้าแฝกกัน

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน รักษ์น้ำ รักษ์ดิน I เปาวลี เผยเคล็ดลับ การอนุรักษ์ดินและน้ำ พลิกฟื้นผืนดิน

นี่คือ "หมอ" .... พวกเขาเดินทางไปทุกที่ เพื่อ "รักษาดิน" .... จนทุกคนเรียกขานกันว่า "หมอดินอาสา"

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน อินทรียวัตถุ ดีต่อดิน ดีต่อพืช โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน พืชจะดีดินต้องโดน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมพัฒนาที่ดิน

มาขยายพันธุ์ (หญ้าแฝก) กันนะ โดยศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน สร้างดินยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร