กรมพัฒนาที่ดิน-สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

กรมพัฒนาที่ดิน-สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

กรมพัฒนาที่ดิน - การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.3

กรมพัฒนาที่ดิน-สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

กรมพัฒนาที่ดิน-สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

กรมพัฒนาที่ดิน-จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

กรมพัฒนาที่ดิน - การเพิ่มธาตุอาหาร และฮอร์โมนพืช ด้วยปุ๋ยชีวภาพ พด.12

พด.13 ไมคอร์ไรซา สำหรับข้าวโพด ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดตัว พด.14 รักษารากเน่า โคนเน่า ในพืชผัก ผลไม้

แชร์ต่อ!! จุลินทรีย์ มีประโยชน์ ทางเกษตรกรรม